De website van de Dorpsraad Weerselo wordt vernieuwd.

Heeft u een vraag of wilt u ons benaderen, dan kunt u contact opnemen via de volgende wegen:
e-mail: hejganzeboom@gmail.com of dorpsraadweerselo@gmail.com
telefoon: Dhr. H. Ganzeboom (voorzitter), 0541 661582