Leden Dorpsraad Weerselo 2024

De Stichting Dorpsraad Weerselo bestaat uit de volgende leden:

  • Mark Banierink (penningmeester)
  • Willeke ter Doest
  • Mieke van Druten
  • Gerard Meijer (secretaris)
  • Dorien Poffers-Bekke
  • Paul van der Tas (voorzitter)
  • jouw naam hier?

De Dorpsraad kan altijd versterking gebruiken, lijkt het je wat om het leefklimaat in Weerselo te helpen bevorderen, neem dan contact op met ons via deze link..

Wij vergaderen 1 x per maand op de 3e maandag van elke maand om 20 uur in het Trefpunt. Regelmatig worden hierbij de buurtman Marcel Roordink c.q. Burgemeester en/of Wethouder(s), alsmede Wijkagent Brigitte Meester uitgenodigd.

Van links naar rechts:

Mark, Johan, Dorien, Willeke, Paul, Mieke en Gerard

Johan is sinds februari 2024 niet meer actief als Bestuurslid