Speelmonument

Lijkt je dit een interessant object om aan de realisering mee te werken? We hebben nog veel meer informatie die we kunnen delen. Jong en oud kan meedoen!

Interesse? Meld je dan bij de Dorpsraad via dit mailadres

Bekijk een promotiefilm via deze link

Of scan deze QR-code met uw telefoon

Inleiding

Het is de bedoeling een Monument met Speelmogelijkheid (Speelmonument) te bouwen op de locatie waar vroeger een prehistorische boerderij heeft gestaan op de nieuwbouwlocatie ’t Spikkert n.a.v. opgravingen door RAAP in opdracht van de gemeente Dinkelland in 2013.

Aanleiding voor dit initiatief

Bij deze opgravingen zijn sporen gevonden van een prehistorische boerderij. Het blootgestelde erf stamt uit de Ijzertijd ca. 300 jaar voor Christus. Het is waarschijnlijk slechts een klein deel van een zeer uitgebreid nederzettingsterrein.
Ook zijn er sporen an 7 spiekers en een groot aantal keramische voorwerpen gevonden.
De bijzondere rontdekking is relatief onbekend gebleven in Weerselo ondanks de cultuurhistorische betekenis. De historie van ’t Stift is algemeen bekend maar over het ontstaan van het andere dorpsdeel is weinig bekend.

Doel van het initiatief

Het doel is om de onbekende lokale geschiedenis zichtbaar te maken een door te geven aan volgende generaties op een aantrekkelijke manier. Een nieuw monument geeft de cultuurhistorie van Weerselo identiteit en biedt recreatieve kansen.

De kinderen van Groep 7-8 van de Aloysiusschool te Weerselo worden actief betrokken bij de uitvoering van het Speelmonument.

De beoogde effecten zijn een recreatieve en educatieve beleving.Het speelmonument combineert namelijk 2 functies, een historisch monument en een kinderspeeltoestel. Het speelmonument verbindt verleden en heden, educatie en recreatie en jong met oud. Door de plek op te nemen in een bestaande fiets- en wandelroute zal dit een recreatief attractiepunt kunnen worden.

Het op te leveren eindresultaat van dit project bestaat uit het onderstaande:

  1. Een speelmonument bij voorkeur op of nabij de oorspronkelijke vindplaats of eventueel op een andere geschikte plek in Weerselo.
  2. Een spieker bij het speelmonument.
  3. Een informatiebord, een flyer en een animatievideo van de IJzertijdboerderij (door RAAP)
  4. Een educatiepakket voor basisscholen. (door RAAP)

Schetsontwerp van het Speelmonument

Fig. 1 – Gebinten constructie waarbij de kolommen rustend op de gevonden paalsporen.

Fig. 2 – Gebinten rondom bedekt met klimnetten die de rietbedekte kap simuleren.
Tussen de kort op elkaar geplaatste wandstijlen zijn klimnetten aangebracht die de historische vlechtwerk-leemwanden voorstellen.

Fig. 3 – Spieker bij de boerderij. Bij de archeologische opgraving in 2013 zijn zeven spiekers (opslagplaatsen voor graan) opgetekend. Voor een complete beleving is het wenselijk om tenminste een spieker toe te voegen in dezelfde stijl als de boerderij.

Speelmonument Spitfire in Schijndel

In Schijndel heeft een soortgelijk project plaatsgevonden: een Speelmonument met dezelfde vorm en afmetingen als het originele Spitfire gevechtsvliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog gestationeerd stond op het vliegveld van Schijndel………… meer.

Recente foto van speelmonument Spitfire te Schijndel