Bijdrage ‘t Beukske 13/11/19

Noteer alvast maandagavond 25 november: openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Weerselo
Eind deze maand, op maandag de 25e organiseert de Dorpsraad Weerselo haar jaarlijkse openbare vergadering (Deze datum is al te vinden op de dorpsagenda).
De avond zal plaatsvinden in café-restaurant van Olffen en begint om 20.00u.
De afgelopen jaren waren in onze openbare bijeenkomsten als onderwerpen de mogelijke totstandkoming van een Dorpsbieb en daarna die van een werkgroep/stichting  Duurzaam Weerselo de meest actuele punten.
Ook dit jaar zijn er genoeg punten om weer bij stil te staan. Maar we zullen die avond ook vernemen hoe het de Dorpsbieb momenteel vergaat en ook horen we over het eerste isolatie-project van de Stichting Duurzaam Weerselo. De animo ervoor is boven verwachting.  Het tweede, de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen staat ook al op de rol.
Voor wat betreft het zogenaamde postcode-roos-project (het investeren in zonnepanelen op ‘andermans dak’) is  deze stichting Duurzaam Weerselo een nauwe samenwerking aangegaan met de stichting ‘Greuner’ uit Beuningen. De heer Tom Wagenvoort voorzitter van ‘Greuner’ zal ons daarover iets komen vertellen.

Houd deze avond daarom hiervoor gereserveerd.
Voor vragen of opmerkingen voor de Dorpsraad kunt u contact zoeken met de secretaris op telefoonnummer: 06 52121735 (dagelijks na 18.00u.) of per mail via het mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com

Dorpsraad Weerselo