Bijdrage ‘t Beukske 26/9/2019

Bisschopstraat op de schop
Dat de Bisschopsstraat letterlijk op de schop is genomen, is u allen voldoende bekend. Gezien de gewijzigde routes welke gekozen moeten worden om het dorp in- of uit te komen hebben we hier dagelijks mee van doen..
Bedoeling van de gemeente is dat de uitvoering parallel loopt met de afbouw van de Plus, zodat straks na de opening van de nieuwe supermarkt deze ook meteen goed bereikbaar zal zijn.
Het zal de komende weken nog wel even behelpen blijven. Ook de provincie gaat ondermeer de ‘chicane’ tussen de rotonde bij Ensink en de afslag bij Hoogendijk eruit halen. Ook betreft dat tevens nieuwe asfalteringswerkzaamheden tussen grofweg de rotonde bij Ensink en de Bornsestraat.
Over de aanpak van die werkzaamheden wordt aanstaande donderdag / 26 september van 17.00u. tot 19.00u. in café restaurant van Olffen een inloopbijeenkomst georganiseerd door de provincie.
(In de krant stond foutief vermeld dat dit woensdagavond zou zijn)

Werkzaamheden in wijk De Voortmors opgestart;
In het kader van de wijkaanpak De Voortmors is de gemeente gestart met de herinrichting van de beek en het ernaast liggende beekpad. Qua tijdstip niet ideaal in combinatie met de andere werkzaamheden  in en rondom Weerselo. Echter ook deze werkzaamheden kunnen beter uitgevoerd worden in een jaargetijde dat er goed gewerkt kan worden, dan in bijvoorbeeld de winterperiode.De gemeente is op de hoogte van de overlast van een en ander. Daarvoor worden nu ondermeer verkeersbegeleiders ingeschakeld. Een ander belangrijk punt voortkomend vanuit de behoefte van bewoners van de Voortmors, is de bereikbaarheid van hun wijk vanuit de Itterbergstraat. De gemeente heeft aangegeven dat de verbreding van de weg ten behoeve van het verkeer tussen De Voortmors en de Itterbergstraat doorgaat. Aan  één zijde van dit verbindingsstuk  komt een parkeerverbod.

Invulling bestemming oude gemeentehuis
In de Twentse Courant Tubantia stond afgelopen weekend een artikel rondom de mogelijk nieuwe invulling voor het oude gemeentehuis. Hoewel een goede invulling mogelijk lijkt is de procedure nog niet afgerond. Twee leden van de Dorpsraad Weerselo zijn vertegenwoordigd in de betreffende werkgroep, met name ook om erop toe te zien dat er een invulling komt welke ook voor langere termijn voor ons dorp een positief effect zal hebben/reuring zal geven. Echter het college van B. en W.  heeft hierin nu een besluit te nemen en zal de komende maand een knoop hieromtrent moeten doorhakken.