Bijdrage ‘t Beukske 04/11/2020

Dit jaar géén openbare jaarvergadering van de dorpsraad
Normaliter hebben we eind november van ieder jaar onze openbare bijeenkomst als Dorpsraad Weerselo. De datum van 23 november stond hiervoor al lang op de agenda. De laatste jaren hadden we steeds een behoorlijke opkomst van geïnteresseerde inwoners. De jaarvergadering is altijd het moment om van onze kant verantwoording af te leggen en uitleg te geven over wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en tevens om een vooruitblik te geven op nieuwe activiteiten voor het nieuwe jaar.
Helaas, door het Coronavirus en de maatregelen die de overheid ter beheersing hiervoor heeft opgelegd, gaat het niet lukken om dit jaar nog een ‘fysieke’ bijeenkomst te organiseren.
Ondanks het niet doorgaan daarvan is de dorpsraad en specifiek de werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’ op dit moment heel erg actief bezig om voor ons dorp een toekomstvisie op papier te zetten.
De bedoeling is dat eind maart 2021 een rapport daarover gereed zal zijn. Voordat het zover is zult u als inwoners uitgenodigd worden uw mening over verschillende onderwerpen door te geven.
Kortom ook al vervalt dit jaar uw inbreng in de openbare vergadering van de dorpsraad, uw mening op de toekomstvisie vernemen we graag.

Mijn Weerselo 2030
De werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’ had de afgelopen week het thema; ‘Zorg en Welzijn’ op de agenda. Drie leden uit de werkgroep hadden het thema uitermate goed voorbereid, waarbij verder één externe persoon, de heer Leo Stamsnieder uit Geesteren  aanschoof.
Ter voorbereiding op het thema zijn ondermeer gesprekken gevoerd met de huisartsen in Weerselo, met mw. Annie Masselink (o.a. de cliëntenraad Huize St. Jozef vertegenwoordigend) en de wethouder op het gebied van zorg en welzijn, mw. Ilse Duursma.
Allereerst is indrukwekkend hoeveel er op het gebied van zorg binnen Weerselo (al) aanwezig is. Ten opzichte van omliggende dorpen beschikken we hier over twee prima huisartspraktijken, een fysiotherapie-praktijk, zorgcentrum Huize St. Jozef, woon-zorg-appartementen in de Haerstee, etc..
Ook op het gebied van welzijn wordt er voor bijvoorbeeld ouderen al veel  georganiseerd.
Echter, ook in een dorp als Weerselo is er (verborgen) armoede, en sociale problematiek.
Vanuit het verhaal van de wethouder kwam vooral het begrip ‘ontschotten’ van de zorg naar voren. Verschillende zaken, bijvoorbeeld in de jeugdzorg gaan via teveel kanalen. Beter zou het zijn daar met minder personen en beter gestroomlijnd deze zorg te kunnen bieden.
De heer Leo Stamsnieder staat in het dorp Geesteren aan de basis van de oprichting van een ‘zorgcoöperatie’. Doel ervan is om binnen het dorp Geesteren met hulp van vrijwilligers het mogelijk te maken dat inwoners qua zorg, zolang ze dat willen, in het eigen dorp moeten kunnen blijven wonen,
Een zorgcoöperatie  is  gebaseerd op solidariteit en betrokkenheid van de inwoners. Er zijn elders in den lande enkele voorbeelden, waaronder in het Gelderse Mariënvelde, die al een tijdlang prima functioneren. Vrijwilligers bieden daar bijvoorbeeld hulp bij vervoer, bij begeleiding naar een arts, een wandeling, bij eenvoudige klusjes etc.
Kortom een dergelijke zorgcoöperatie zal het ‘gat’ vullen tussen waar een thuiszorgorganisatie iets kan doen en de opname in een zorginstelling.
De inbreng van zowel de heer Stamsnieder als van de eigen werkgroepleden levert voor het ontwikkelen van een visie op 2030 genoeg stof op om verder te overdenken. Conclusie is in elk geval wel dat als de ‘zorg’ voldoende aanwezig is dit nog niet automatisch geldt voor het ‘welzijn’ van de inwoners. 
Drie thema’s zijn de afgelopen weken inmiddels aan de orde geweest. Er volgen er zeker nog drie, waaronder wonen, sport en ondernemers.
Kortom: ‘Wordt. . . . . vervolgd’
We zullen u via dit blad uiteraard blijven informeren over de werkzaamheden van de werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’

Mocht u nu al vragen, of suggesties hebben voor hoe ons dorp er in 2030, of daarna uit zou moeten zien, reageer dan per mail; dorpsraadweerselo@gmail.com