Bijdrage ‘t Beukske 11/12/2019

Wandelpad van Sint Jozef naar de Bisschopstraat.

Afgelopen week kwam enigszins onverwacht de activiteit van de Dorpsraad Weerselo, inzake een doorgaand wandelpad naar de Bisschopstraat in de krant. Na het verdwijnen van het trottoir langs de Aanleg is er duidelijk behoefte aan een doorsteek van het wandelpad van huize st. Jozef naar de Bisschopstraat (om zo vanaf de Haarstraat langs de zijde van huize st. Jozef de Bisschopstraat te kunnen bereiken).
Die behoefte blijkt duidelijk uit een behoeftepeiling / enquête, ingezet door de dorpsraad begin oktober. De dorpsraad heeft ruim 400 reacties/handtekeningen binnengekregen van inwoners van Weerselo met het verzoek ervoor te zorgen dat vanaf de zijde van huize st. Jozef de Bisschopstraat weer rechtstreeks kan worden bereikt.
Met name vanuit de bewoners van huize st. Jozef bleek nadrukkelijk de wens hiertoe te bestaan.
Naar aanleiding van de uitslag van die enquête is contact gezocht  met de wethouder en met huize st. Jozef. Voor afgelopen zaterdag stond er al een enige tijd een bespreking gepland met een vertegenwoordiging vanuit huize st. Jozef en de Dorpsraad Weerselo (De krant deed suggereren dat dit een spoedoverleg moest zijn).
Dit gesprek heeft plaatsgevonden en gebleken is dat er wat de aanwezigen betreft op korte termijn een goede oplossing mogelijk is om voor zowel de bewoners van huize st. Jozef als voor overige inwoners van Weerselo vanuit de tuin van st. Jozef een doorgang direct naar de Bisschopstraat te kunnen maken.

Formeel dienen de wethouder en de directie van Zorggroep st. Maarten hierop hun akkoord te geven. Onder meer over de (naar schatting betrekkelijk geringe) kosten zal tussen die beide partijen namelijk nog overeenstemming bereikt moeten worden.
De verwachting is wel dat die overeenstemming er komt. Om de kwestie spoedig af te ronden heeft de dorpsraad beide partijen; de directie van Zorggroep St. Maarten (waar huize st. Jozef onder valt) én wethouder Ben Blokhuis, gevraagd om op korte termijn samen met ook een afvaardiging van de dorpsraad hierover met elkaar af te stemmen. Intussen is die afspraak voor overleg al gemaakt  en wel op woensdagmorgen 11 december (op het moment dat u dit leest is het gesprek dus al geweest).

De kerstboom

Voor het tweede jaar in successie kunt u de kerstverlichting / de kerstboom op het Burg. Scholtensplein weer bewonderen. De Dorpsraad heeft deze aangeschaft en zorgt ervoor dat de verlichting tijdens deze adventsperiode en kerst dagelijks brandt. Afgelopen donderdag is in de mast de verlichting weer gehesen.