Bijdrage ’t Beukske 2/10/2019

Bisschopstraat op de schop
De afgelopen week was er een goed bezochte inloopbijeenkomst van de provincie over de aanpak van de N343, niet alleen tussen Van Olffen en slagerij Blokhuis maar ook de gedeeltes ervoor en erna. Het betreft ondermeer het verwijderen van de ‘chicane’ tussen de rotonde bij Ensink en de afslag bij Hoogendijk alsmede tevens nieuwe asfalteringswerkzaamheden tussen grofweg de rotonde bij Ensink en de Bornsestraat.
Door leden van de dorpsraad is bij enkele vertegenwoordigers van de provincie aandacht gevraagd om nu, in combinatie met de werkzaamheden aan de grote weg, ook op een gedeelte van het fietspad, ongeveer tussen fietsenzaak Pegge en Café Van Olffen verbeteringen aan te brengen.
Dat is ter plaatse toegezegd, zodat ook dit fietspad voorzien zal worden van een nieuwe asfaltlaag en ook nog iets verbreed zal gaan worden.

Behoeftepeiling wandelpad tussen huize st. Jozef en café van Olffen.
Tijdens de uitvoering van de plannen voor de herinrichting van het dorpsplein is, zeer tegen de zin van vele inwoners,  een deel van de stoep langs De Aanleg en wel aan de zijde van huize St. Jozef verdwenen. De gemeente gaf als argumentatie steeds aan hierover overleg te hebben gevoerd met een vertegenwoordiging van huize St. Jozef.
Deze verbinding, om langs De Aanleg vanaf huize St. Jozef naar café Van Olffen te kunnen wandelen gaat nu noodzakelijkerwijs gepaard met het meermalen moeten oversteken van de hoofdweg.
Bijvoorbeeld na een begrafenis kan de rouwstoet na het verlaten van de begraafplaats niet aan dezelfde kant van de straat richting Van Olffen en De Haerstee blijven lopen. Ook  bewoners van huize St. Jozef kunnen niet gemakkelijk en veilig een ommetje maken of richting de Haerstee wandelen, zonder meermalen eerst de straat/De Aanleg over te moeten steken.

Nu deze vraag omtrent de veiligheid meermalen is neergelegd bij de Dorpsraad, en de kwestie door ons ook aan de gemeente is gemeld, wordt een onderbouwing van de behoefte onder de Weerseloërs noodzakelijk geacht.
Dat is reden voor de Dorpsraad om binnenkort op een aantal plaatsen in het dorp handtekeningenlijsten neer te leggen, ter toetsing en ondersteuning van  de vraag door inwoners.

Aan de hand van uw reacties zullen we de vraagstelling nadrukkelijker onder de aandacht van de gemeente brengen. Een handtekening van uw kant is een stem vóór het willen terugkeren van een voetpad langs die zijde van de weg.
Dus komt u deze handtekeningenlijst de komende week/weken tegen bij Huize st. Jozef, de supermarkt, de Dorpsbieb, bakker of slager, etc. neem dan even de tijd om uw stem hierover door middel van uw handtekening kenbaar te maken.

Centrale dorpsagenda
Vanaf deze week willen we graag  wekelijks de activiteiten van verenigingen in de betreffende periode vermeld zien in het Beukske. Verschillende verenigingen maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid om hun bijeenkomsten, vergaderingen, activiteiten door te geven.
Er zijn echter ook een aantal clubs/verenigingen die nog niet gereageerd hebben / nog geen gegevens aanleveren. Bij deze aan hen het verzoek contact te zoeken met secretaris Guus Tijdhof voor de aanlevering en verwerking van die gegevens (kan ook rechtstreeks via de site van de dorpsraad Weerselo). Via de site van de Dorpsraad kan elke inwoner ook voor langere termijn zien welke eventuele activiteiten en /of evenementen al op de dorpsagenda staan vermeld (Bijvoorbeeld van Rejoice staat nu de uitvoering van hun nieuwe musical ‘een nieuwe koers’ op 27 en 28 maart volgend jaar al in die agenda genoteerd).
Doel van de dorpsagenda is ondermeer om bij het plannen van activiteiten zo mogelijk rekening te kunnen houden met activiteiten van andere clubs en verenigingen op eenzelfde datum.
Als alle verenigingen hun activiteiten ook melden in de dorpsagenda, hebben we elke week ook in het Beukske een compleet programma van wat er in ons dorp te doen is.