Bijdrage ‘t Beukske 6/11/2019

Werkzaamheden Bisschopstraat afgerond en nieuwe Plus geopend
De afgelopen weken was het behelpen in Weerselo, maar ondertussen is alle leed geleden en is de Bisschopstraat weer geheel open. De Plus-supermarkt is afgelopen week weer geopend, kortom de rust is weergekeerd.
Desondanks gebeurt er natuurlijk nog genoeg. De ‘soap’ omtrent het oude gemeentehuis is tot een einde gekomen. De afgelopen week is door de gemeente bekend geworden wie het oude gemeentehuis nieuw leven in gaat blazen.  Dat gaat gebeuren op initiatief van Gerda Hofsté samen met Rob Wesselink en Frans Koop. De dorpsraad is blij dat er nu eindelijk een ‘ei’ hierover door de gemeente gelegd is. Uit de krantenartikelen blijkt dat over een jaar ‘Het Gemeentehoes’ klaar moet zijn en in gebruik zal worden genomen. Het belangrijkste voor de Dorpsraad is en was dat de nieuwe eigenaar/beheerder reuring zal brengen en dat het oude gemeentehuis een functie binnen ons dorp kan blijven behouden. We wensen Gerda Hofsté hierin dan ook oprecht veel succes, en dat het mag brengen wat ze voor ogen heeft.

Centrale dorpsagenda
De digitale dorpsagenda wordt steeds meer gevuld met activiteiten van verenigingen en clubs vanuit Weerselo. De bedoeling was om ook wekelijks de activiteiten voor de komende week te kunnen terugvinden.
Dat is ook zeker de bedoeling. Echter een gepland overleg met het bestuur/redactie van het Beukske is door omstandigheden helaas een aantal keren uitgesteld. Afgesproken is om in dat geplande overleg ook met elkaar af te spreken hoe en op welke manier activiteiten van de dorpsagenda aangeleverd en verwerkt kunnen gaan worden.
Uiteraard is het ten allen tijde mogelijk de digitale agenda te raadplegen. Deze is in elk geval te vinden onder de site van de Dorpsraad Weerselo. Onder het menu kunt u vlot de agenda voor de komende weken/maanden raadplegen.
De clubs/verenigingen die nog niet gereageerd hebben / nog geen gegevens aanleveren worden verzocht contact te zoeken met secretaris Guus Tijdhof.

Doel van de dorpsagenda is ondermeer om bij het plannen van activiteiten zo mogelijk rekening te kunnen houden met activiteiten van andere clubs en verenigingen op eenzelfde datum.
Als alle verenigingen hun activiteiten ook melden in de dorpsagenda, hebben we dus binnenkort elke week ook in het Beukske een compleet programma van wat er in ons dorp te doen is.

Jaarlijkse openbare bijeenkomst van de Dorpsraad
Eind deze maand, op maandag 25 november is er weer onze jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad (Deze datum is al te vinden op de dorpsagenda). De avond zal plaatsvinden in café-restaurant van Olffen.
De afgelopen jaren waren in onze bijeenkomsten de realisatie van een Dorpsbieb en daarna van een stichting Duurzaam Weerselo de meest actuele punten. Ook dit jaar zijn er genoeg punten om weer bij stil te staan.

Noteer de datum van 25/11 alvast in uw agenda/houd deze avond hiervoor gereserveerd.

Voor vragen voor de Dorpsraad kunt u contact zoeken met de secretaris, Guus Tijdhof, tel 06 52121735 (dagelijks na 18.00u.) of per mail via het mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com
of kijk op de site ‘dorpsraadweerselo.nl’.

Dorpsraad Weerselo