Bijdrage ‘t Beukske 8/5/19

Eerste zichtbare activiteiten kunstwerk rotonde
Afgelopen zaterdag, 4 mei, hebben leden van de dorpsraad letterlijk de handen uit de mouwen gestoken (en af en toe bij een hagelbui de jas weer aangetrokken) om een fundament te leggen voor de vijf afbeeldingen die op het binnen gedeelte van de rotonde bij Ensink zullen verrijzen.
Al meer dan 3 jaar is de dorpsraad samen met de winnaars van de ontwerp-wedstrijd voor een kunstwerk op de rotonde bezig om hun ontwerp gerealiseerd te krijgen. Dat zijn Jeroen Beeloo en Bram Janssen.
Echter een tijdrovend overleg met  de gemeente maar vooral met de provincie is afgerond en er mocht eindelijk begonnen worden met het echt realiseren van het kunstwerk.
De beide ontwerpers Jeroen en Bram hebben zaterdag samen de exacte plaatsen van de verschillende afbeeldingen aangegeven en de dorpsraad heeft gezorgd voor het graven van de funderingsstroken en het vullen met gebroken puin en het met een trilplaat verdichten ervan.
Het zal nog wel enkele weken duren voor de palen geplaatst kunnen worden, omdat er nu eerst beton gestort moet gaan worden en er na uitharding daarvan maar liefst circa 1.400 gaten (!!) geboord moeten worden om alles vast te zetten.
Kortom velen zijn nieuwsgierig naar het uiteindelijk resultaat. Echter nog een aantal weken geduld s.v.p.

Vlaggen op Koningsdag, 4 en 5 mei.
Sinds er door de gemeente in ons dorp niet meer op officiële dagen in ons dorp een vlag wordt opgehangen heeft de Dorpsraad gemeend om dit gebruik te willen behouden.
Daarom is in de afgelopen jaren in samenwerking met Scouting Weerselo, inmiddels overgegaan in ‘Jong Nederland’, het ‘vlaggen’ voortgezet. De dorpsraad wil hierbij de leden van Jong Nederland bedanken voor hun inzet. Zij maken het toch maar weer steeds mogelijk om deze traditie in Weerselo in stand te houden.  En mocht u binnenkort (op andere dagen) aan de mast op het gemeenteplein een rode vlag met een steigerend paard zien, dan is dat niet de vlag van een voetbalclub, maar die van ‘ons mooie Twente’.

 

Bijeenkomst Weerselose verenigingen op 21 mei
Zoals in het vorige Beukske reeds aangekondigd wil de Dorpsraad Weerselo graag van elke vereniging, club actief binnen ons dorp een afvaardiging op de bijeenkomst op 21 mei om 20.00u. in het Trefpunt verwelkomen. Mocht u als vereniging, stichting of club onverhoopt nog geen (email-)uitnodiging hebben, laat ons dat dan s.v.p. even weten. Als dorpsraad willen we graag zoveel mogelijk geledingen binnen ons dorp bijeen brengen om samen tot nuttige ideeën en activiteiten voor ons dorp te kunnen komen.

 

Duurzaam Weerselo
De werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’ is druk doende om in het jaar 2019 zaken gerealiseerd te krijgen in zowel zonnepanelen als ook in vloerisolatie.
Degenen die de enquête van de dorpsraad/werkgroep Duurzaam Weerselo hebben ingevuld, en daarin hun interesse hebben aangegeven in vloerisolatie hebben waarschijnlijk op hun doorgegeven mailadres al een reactie gekregen. Ook degenen die interesse toonden in zonnepanelen op eigen dak, of zonnepanelen hebben hierover een mail gehad (of ontvangen die nog op korte termijn).
Wat de aanpak van isolatie van wanden, dak of glas betreft; de werkgroep kan niet alles tegelijk aanpakken maar zal ook voor deze vormen op een later tijdstip activiteiten ondernemen.

 

Hebt u ook interesse in (extra) isolatie of zonnepanelen, vul dan alsnog de (online) enquête van de werkgroep in. Deze kunt u vinden op de site van DorpsraadWeerselo.nl

Voor vragen over het thema ‘Duurzaam Weerselo’ kunt u eventueel rechtstreeks contact zoeken met Nick Nieuwe Weme tel 06 22436689. Ook kunt u de werkgroep bereiken op het mailadres; duurzaamweerselo@gmail.com.

Dorpsraad Weerselo