Mijn Weerselo 2030!

Binnen de werkgroep ‘MijnWeerselo2030!’ is de afgelopen twee jaar een heleboel werk verzet. Deze werkgroep, met leden vanuit de dorpsraad, aangevuld met drie betrokken Weerseloërs heeft zich vooral beziggehouden met de vraag: Hoe kunnen we ons dorp leefbaar houden en een prettige plaats om in te wonen? Aan dit onderwerp wordt in heel Dinkelland en Tubbergen door de kernraden gewerkt.

Het gaat daarbij om toekomstmogelijkheden voor jong en oud, voor sport, zorg en welzijn, recreatie, onderwijs, wonen, ondernemersklimaat, etc. etc.
Middels het vormen van sub-werkgroepen en het themagericht vragen van andere inwoners om daarin actief deel te nemen, heeft de werkgroep MijnWeerselo2030!’ een aardig breed beeld kunnen krijgen welke kant het op zou moeten/kunnen met Weerselo. Ook zijn voor sommige
thema’s interviews gehouden met andere inwoners.

Donderdagavond 2 juni 2022 om 20.00u. Bent u allen hierbij uitgenodigd om naar de Aloysiusschool te komen. Graag verwelkomen we heel veel Weerseloërs. Na een centrale start zal er gelegenheid worden geboden om op de verschillende onderwerpen toelichting te krijgen door de verschillende (sub-)werkgroepen die met een onderwerp bezig zijn geweest. Per thema zal er in afzonderlijke leslokalen daarbij ook gebruik gemaakt worden van PowerPoint-ondersteuning.

Tot het vele voorwerk dat door (leden van) de werkgroep al is gedaan hoort ook het maken van een video over Weerselo. Dit filmpje over; ‘Verleden – Heden – Toekomst van ons dorp’, is te bekijken via de link https://youtu.be/IO5ZTC65HkE Ook via bijgaande QR-code kunt u het resultaat bekijken. Een aantal bekende Weerseloërs heeft belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming ervan. De muziek is ingezongen door koorleden van Rejoice. Er kwamen al heel enthousiaste reacties op binnen.

Na 2 juni zal de eindrapportage afgerond kunnen worden, rekening houdend met eventuele op- en aanmerkingen van u als inwoners. Het eindrapport zal daarna door de werkgroep ‘MijnWeerselo2030!’, daarna officieel worden overgedragen aan de Dorpsraad Weerselo. Ook de gemeente Dinkelland, de locatieraad/het parochiebestuur, Het Stift en de verschillende verenigingen zullen het rapport ontvangen.
De werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030!’ roept u als inwoners op om donderdag 2 juni, ’s avonds om 20.00 u naar de Aloysiusschool te komen en met elkaar te luisteren en mee te denken over onze toekomst als Weerselo!

Het wordt beslist een interessante avond. En uw inbreng ten behoeve van het eindrapport wordt bijzonder op prijs gesteld.
Werkgroep ‘MijnWeerselo2030!’ / Dorpsraad Weerselo