Inleiding Mijn Weerselo 2030!

Binnen de werkgroep ‘MijnWeerselo2030!’ is in 2020 – 2022 veel werk verzet. Deze werkgroep, met leden vanuit de dorpsraad, aangevuld met drie betrokken Weerseloërs heeft zich vooral beziggehouden met de vraag: Hoe kunnen we ons dorp leefbaar houden en een prettige plaats om in te wonen? Aan dit onderwerp werd in heel Dinkelland en Tubbergen door de kernraden gewerkt.

Het gaat daarbij om toekomstmogelijkheden voor jong en oud, voor sport, zorg en welzijn, recreatie, onderwijs, wonen, ondernemersklimaat, etc. etc.
Middels het vormen van sub-werkgroepen en het themagericht vragen van andere inwoners om daarin actief deel te nemen, heeft de werkgroep MijnWeerselo2030!’ een aardig breed beeld kunnen krijgen welke kant het op zou moeten/kunnen met Weerselo. Ook zijn voor sommige
thema’s interviews gehouden met andere inwoners.

Donderdagavond 2 juni 2022 om 20.00u Presentatie.

Deze vond plaats in de Aloysiusschool. We konden heel veel Weerseloërs verwelkomen. Na een centrale inleiding was er gelegenheid geboden om over de verschillende onderwerpen een toelichting te krijgen door de verschillende (sub-)werkgroepen die met een onderwerp bezig zijn geweest. Per thema werd er in afzonderlijke leslokalen daarbij ook gebruik gemaakt worden van PowerPoint-ondersteuning en was er ruimte voor discussie. Opmerkingen en aanbevelingen werden meegenomen in de definitieve versie van het VisieDocument.

Tot het vele voorwerk dat door (leden van) de werkgroep al is gedaan hoort ook het maken van een video over Weerselo. Deze film over; ‘Verleden – Heden – Toekomst van ons dorp’, is te bekijken via deze link en via het SubMenu MijnWeerselo2030! onder Onderwerpen.

Ook via bijgaande QR-code kunt u het resultaat bekijken. Een aantal bekende Weerseloërs heeft belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming ervan. De muziek is ingezongen door koorleden van Rejoice. Er kwamen veel en enthousiaste reacties op binnen.

Ook via deze QR-code kunt u het resultaat bekijken.

Een aantal bekende Weerseloërs heeft belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming ervan. De muziek is ingezongen door koorleden van Rejoice. Er kwamen al heel veel enthousiaste reacties op binnen.

Na 2 juni 2022 werd de eindrapportage afgerond rekening houdend met eventuele op- en aanmerkingen van de inwoners n.a.v. de presentatie.
Het eindrapport werd daarna door de werkgroep ‘MijnWeerselo2030!’ officieel overgedragen aan de Dorpsraad Weerselo. Ook de gemeente Dinkelland, de locatieraad/het parochiebestuur, Het Stift en de verschillende verenigingen hebben het rapport ontvangen.

Het was beslist een interessante avond. En de inbreng van de inwoners ten behoeve van het eindrapport werd bijzonder op prijs gesteld.


Werkgroep MijnWeerselo2030! / Dorpsraad Weerselo