Stichting Maatschappelijk Cultureel Erfgoed Weerselo

Stichting Maatschappelijk Cultureel Erfgoed Weerselo

In de dorpsvisie Weerselo (Mijn Weerselo 2030) is onderkend dat het belangrijk is dat nu al wordt nagedacht over de instandhouding van het kerkgebouw van de Remigiuskerk, mocht deze worden onttrokken aan de eredienst. In Nederland, maar ook in Twente sluiten immers veel kerken. Er kan gewacht worden op het moment dat eventueel zover komt, maar voortijdig anticiperen op dat moment lijkt verstandig. Daarom is mede op initiatief van de Dorpsraad Weerselo in mei 2023 de Stichting Maatschappelijk Cultureel Erfgoed Weerselo opgericht.

Doel van de stichting is om gebouwen – waaronder kerkgebouwen – met een culturele en maatschappelijke betekenis te behouden, zodat deze in de toekomst ook gebruikt kunnen worden door en voor de Weerselose gemeenschap.

De stichting heeft een website www.erfgoedweerselo.nl. De website is nog in bewerking en vanaf het voorjaar van 2024 is hier meer informatie te vinden.