Bijdrage ‘t Beukske

Naar een duurzamer Weerselo
De werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’ is momenteel nog onderdeel van de Dorpsraad en wil op maandag 25 maart aanstaande een grote bijeenkomst organiseren om inwoners van Weerselo te informeren over mogelijkheden om tot duurzamer wonen te komen.

Deze avond zal twee hoofdthema’s kennen; allereerst de mogelijkheden om bestaande woningen beter te isoleren.
Omdat er op dit moment (nagenoeg) geen subsidies meer bestaan voor isolatie door particulieren voor de eigen woning, is het belangrijk om te bekijken of we via gezamenlijke inkoop bij een leverancier een aardige korting kunnen bereiken.
Denk bijvoorbeeld aan het extra isoleren van de vloeren van uw woning. Er bestaan verschillende mogelijkheden om in de kruipruimtes extra isolatie aan te brengen.
Ook extra dakisolatie of het vervangen van enkel of dubbelglas van bijvoorbeeld 20 jaar oud voor HR++ glas (of zelfs triple-glas) kan tot een behoorlijke besparing aan energieverbruik leiden.
Mogelijkheden om (gratis) individueel advies te krijgen voor isolatiemogelijkheden voor uw eigen woning komen ook aan de orde.

Het tweede deel van de avond zal gaan over zonnepanelen. Dit kan individueel op uw eigen dak of wellicht middels een investering via een energiecoöperatie in een postcoderoosproject.

De opzet van de avond is mede ingegeven om een goede inventarisatie te krijgen van waar de behoeften in Weerselo liggen.
Afhankelijk van de belangstelling is het de bedoeling van de werkgroep om te komen tot een aparte stichting Duurzaam Weerselo. Daaronder kan dan ook bijvoorbeeld  postcoderoosproject worden opgestart.
Noteer alvast de datum; Maandag 25 maart om 20.00 uur  in café-restaurant van Olffen.

Meer dan veertig Weerseloërs volgen momenteel de vorderingen van de werkgroep al via digitale nieuwsbrieven.

Indien u daar belangstelling voor heeft en geïnformeerd wilt worden over een Duurzaam Weerselo, kunt u zich via onderstaand mailadres melden bij de Dorpsraad. Uw mailadres zal dan toegevoegd worden aan de mailinglijst voor de nieuwsbrieven.

U kunt  reageren naar ons mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com.