Bijdrage ‘t Beukske

Wijkaanpak ‘De Voortmors’
Dinsdag 22 januari mocht de Dorpsraad Weerselo een veertigtal inwoners verwelkomen op de eerste wijkaanpak-avond  voor  ‘De Voortmors’.  Paul van der Tas, was vanuit de Dorpsraad de voorzitter. Hijzelf is mede door de wijkaanpak in Nijstad II enthousiast geworden over de mogelijkheden die deze gezamenlijke aanpak kan bieden. Dat is tevens de reden dat hij is toegetreden tot de dorpsraad.

De Dorpsraad Weerselo is weliswaar initiatiefnemer, maar zonder de uitvoerende kant van de zijde van de gemeente komt dat natuurlijk ook niet verder. Samen met de bewoners van De Voortmors zijn die avond al diverse aanbevelingen naar voren gekomen welke zullen worden meegenomen in een verdere aanpak. Eén van de conclusies van de avond was dat het ook nadrukkelijk de bedoeling is om het waterschap (beek door deze wijk) en Mijande (eigenaar van veel verhuurde woningen) te betrekken in deze wijkaanpak.

Samenstelling dorpsraad
In de eerste vergadering in het nieuwe jaar van de dorpsraad is onder dankzegging afscheid genomen van Renate Vlutters. Renate is ruim 4 jaar intensief betrokken geweest bij de activiteiten van de dorpsraad. Een tijdlang bekleedde ze de secretarisfunctie. Renate was als vrijwilligster binnen de Bibliotheek in Weerselo én als lid van de dorpsraad ook de initiatiefneemster voor het behoud van een bieb-functie in ons dorp. Bekend is wat daar uit voortgekomen is.
Op dit moment bestaat de Dorpsraad Weerselo uit 8 personen, te weten;  Mark Banierink, Nick Nieuwe Weme, Johan Oonk, Gerard Oude Hengel,  Dorien Poffers-Bekke, Guus Tijdhof, Paul van der Tas en Mieke van Druten.
Guus Tijdhof vervult sinds eind vorig jaar hierbij de secretaris-functie en Mark Banierink is de nieuwe penningmeester van de dorpsraad. Zoals wellicht bekend hebben we geen vaste voorzitter maar een ‘roulerend’-voorzitterschap. Iedere vergadering wordt voorgezeten door een (opvolgend) lid van de dorpsraad. Iedereen komt daarmee aan de beurt en is/wordt daarmee ook betrokken in de verschillende activiteiten die er spelen.

Naar een duurzamer Weerselo
De werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’ is achter de schermen  hard aan het werk om in 2019 enkele projecten gerealiseerd te krijgen.
Bedoeling is om medio maart een openbare bijeenkomst te kunnen houden met enkele concrete projecten. Er is inmiddels een gesprek geweest met een Initiatieven Makelaar. Gesubsidieerd door de Provincie Overijssel kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde van deskundigen op het gebied van duurzaamheid.
Indien u belangstelling heeft en geïnformeerd wilt worden over een Duurzaam Weerselo, kunt u zich via onderstaand mailadres melden bij de Dorpsraad. Uw mailadres zal dan toegevoegd worden aan de mailinglijst voor de nieuwsbrieven.

Meedenken in de dorpsraad iets voor u?
Voelt ook u zich als inwoner van Weerselo betrokken bij bovengenoemde  of andere ‘dorpse’ onderwerpen? Met nog méér leden kan de  Dorpsraad Weerselo zeker nog meer projecten en activiteiten opzetten. Kortom, voelt u iets voor deelname aan de dorpsraad, laat ons dat dan even weten via een mailtje aan onze secretaris. Wij nemen dan contact met u op.

U kunt  reageren naar ons mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com.