Bijdrage ‘t Beukske

Naar een duurzamer Weerselo
Via het Beukske of op andere wijze heeft u al kunnen lezen over de bijeenkomst Duurzaam Weerselo, welke aanstaande maandagavond 25 maart om 20.00u. bij Café-restaurant van Olffen.
Voor wie is deze bedoeld?
Waarschijnlijk is er die avond voor de meeste Weerseloërs goede / nieuwe informatie te verkrijgen.
Allereerst voor isolatie van de eigen woning en het eventueel gezamenlijk optrekken en aanschaffen van isolatiematerialen. En niet alles hoeft in één keer aangepakt te worden. Jeroen Hulsink, lid van de werkgroep zal uit eigen ervaring aangeven hoe je je eigen woning in stapjes kunt verbeteren en isoleren. Want met isoleren is de eerste winst te behalen op het energieverbruik.
Daarnaast zal als tweede thema het opwekken van eigen energie / het investeren in zonnepanelen centraal staan.  Ook daarbij geldt dat gezamenlijke inkoop en aanleg van zonnepanelen op het eigen dak wellicht voor ieder voordelig kan uitpakken. Daarnaast wordt serieus gedacht aan de oprichting van een energiecoöperatie welke daken kan gaan huren om deze vol te leggen met zonnepanelen. Degene die op zijn eigen woning moeilijk panelen kan plaatsen, of naast de eigen al aangeschafte panelen door de aanschaf van bijvoorbeeld een elektrische auto inmiddels méér elektrische energie gaat afnemen dan in het verleden, kan dan deelnemen in zo’n energie-coöperatie.

Overigens; ook bedrijven (kleinverbruikersregeling) kunnen deelnemen in een energiecoöperatie.

Vanuit de dorpsraad is het initiatief genomen om gezamenlijk met inwoners te kunnen komen tot stappen in verduurzaming van onze woningen en het energieverbruik.
De werkgroep Duurzaam Weerselo denkt met deze bijeenkomst een goede eerste start daarin te maken.
Op de thema-avond zal wat isolatie betreft worden ingegaan waar in bestaande woningen het snelst winst/besparing van energiekosten te behalen valt.
Vorige week is het voorbeeld gegeven dat in veel een bestaande woning van nu circa 30 jaar oud met extra isolatie in de kruipruimte redelijk eenvoudig een flinke verbetering te behalen. De kosten zijn binnen circa 6 jaar terugverdiend. Met een hogere gasprijs (of bij extra korting door gezamenlijke inkoop) zal dat uiteraard nog sneller behaald kunnen worden.
En ook vervanging van oud thermopane-glas door HR++  of Triple-glas kan aantrekkelijk zijn. Naast het verlagen van het energieverbruik biedt beter isolerend glas ook verbetering van het wooncomfort. Uiteraard geldt dat ook voor andere isolatiemaatregelen als extra dak- of wandisolatie
U zult maandag kennismaken met de stichting ‘Duurzaam (t)huis Twente’. Deze stichting brengt bijvoorbeeld gratis advies aan particulieren uit. Een wooncoach van deze stichting komt op uw verzoek bij u aan huis en neemt samen met u de mogelijkheden door waar u het snelst tot besparing van energie kunt komen. Ze kunnen tevens een schatting geven van de kosten die er mee gemoeid zullen zijn.

Kortom voor de meeste Weerseloërs valt Maandag 25 maart om 20.00u. in café-restaurant van Olffen. goede informatie te verkrijgen en kan de werkgroep u mogelijk een basis bieden voor collectieve inkoop van materialen.
Op de avond zelf proberen we een goede inventarisatie te krijgen van waar de behoeften in Weerselo liggen. Hiervoor komt ook online een vragenformulier beschikbaar.

Bezoek in elk geval deze belangrijke avond; U kunt voor eventuele vragen hierover u contact zoeken met Nick Nieuwe Weme, tel 06 22436689. Voor overige vragen kunt u contact zoeken met de secretaris van de dorpsraad Guus Tijdhof tel 06 52121735 of mail naar; dorpsraadweerselo@gmail.com.