Bijdrage ‘t Beukske

Naar een duurzamer Weerselo
Maandag 25 maart wordt er bij Café-restaurant van Olffen een grote bijeenkomst georganiseerd door onze werkgroep Duurzaam Weerselo. Vanuit de dorpsraad is het initiatief genomen om gezamenlijk met inwoners te kunnen komen tot stappen in verduurzaming van onze woningen en het energieverbruik.
Met de twee hoofdthema’s ‘Isoleren’ en ‘Zonnepanelen’ willen we die start maken. Bedoeling is om zoveel mogelijk tot gezamenlijke aanschaf van isolatie en/of zonnepanelen te kunnen komen. Hoewel er qua isolatie op dit moment niet veel subsidies meer voorhanden zijn, kunnen gezamenlijk in elk geval wel aardige kortingen behaald worden op materialen en installatie.
Op de thema-avond zal wat isolatie betreft worden ingegaan waar in bestaande woningen het snelst winst/besparing van energiekosten te behalen valt.
Bijvoorbeeld voor woningen van nu circa 30 jaar oud werd bij de bouw geïsoleerd met een zogenaamde R-waarde van 1,5. Tegenwoordig liggen die isolatiewaardes op een veelvoud ervan. Ook in dergelijke bestaande woningen valt met extra isolatie in de kruipruimte redelijk eenvoudig een flinke verbetering te behalen. Zeker als er ook nog eens sprake is van vloerverwarming. De kosten zijn binnen circa 6 jaar terugverdiend. Met een hogere gasprijs (of bij extra korting door gezamenlijke inkoop) zal dat uiteraard nog sneller behaald kunnen worden.

Ook vervanging van oud thermopane-glas door HR++ kan aantrekkelijk zijn. Er bestaan zelfs mogelijkheden van nog beter isolerend triple-glas. Naast het verlagen van het energieverbruik biedt beter isolerend glas ook verbetering van het wooncomfort. Uiteraard geldt dat ook voor andere isolatiemaatregelen als extra dak- of wandisolatie .
Naast isolatie moet er uiteraard ook aandacht blijven voor voldoende ventilatie binnen de woning!
De stichting ‘Duurzaam (t)huis Twente’ zal het eerste deel van de thema-avond grotendeels verzorgen. Deze stichting brengt bijvoorbeeld gratis advies aan particulieren uit. Een wooncoach van deze stichting komt bij u aan huis en neemt samen met u de mogelijkheden door waar u het snelst tot besparing van energie kunt komen en ze kunnen een inschatting geven van de kosten zijn die er mee gemoeid zullen zijn. Uiteraard zullen er meerdere personen van die stichting aanwezig zijn, zodat u zich na afloop van hun verhaal ook nader kunt laten informeren en eventueel een afspraak kunt maken voor bezoek aan huis.

Het tweede deel van de avond zal gaan over zonnepanelen. Individueel op uw eigen dak of wellicht middels een investering via een energiecoöperatie in een postcoderoosproject.
Kortom voor de meeste Weerseloërs valt hier goede informatie te verkrijgen en kan de werkgroep u mogelijk een basis bieden voor collectieve inkoop van materialen.
Op de avond zelf proberen we een goede inventarisatie te krijgen van waar de behoeften in Weerselo liggen. Hiervoor komt ook online een vragenformulier beschikbaar.

Bezoek in elk geval deze belangrijke avond; Maandag 25 maart om 20.00u. in café-restaurant van Olffen.
U kunt voor eventuele vragen  reageren contact zoeken met secretaris Guus Tijdhof tel 06 52121735
of naar ons mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com.