Bijdrage ‘t Beukske

Grote Bloembakken in eigen buurt?
Jarenlang stonden verspreid in ons dorp een tiental grote bloembakken staan. De beplanting ervan met bloemen en heesters werd in die periode geheel verzorgd en bekostigd door kwekerij Hofsté. Daar is vorig voorjaar, zoals eerder vermeld een einde aan gekomen. Bij de meeste ondernemers in ons dorp bestond geen ambitie een bloembak te ‘adopteren’. Slechts één of twee bakken zullen wel terugkomen.
De bakken zijn eigendom van de Dorpsraad. Vanuit de dorpsraad wordt u in de gelegenheid gesteld een dergelijke bloembak over te nemen, bijvoorbeeld om bij u in de buurt de omgeving ermee op te vrolijken. Mocht u belangstelling hebben voor een gratis bloembak, neemt u dan contact op met secretaris Guus Tijdhof per mail via dorpsraadweerselo@gmail.com.

Naar een duurzamer Weerselo
Iedere Weerseloër die maar iets met duurzaamheid, isolatie van de woning of zonnepanelen heeft wordt hierbij uitgenodigd voor een speciale themabijeenkomst hierover en wel op:
Maandag 25 maart om 20.00u. incafé-restaurant van Olffen
De organisatie is in handen van de werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’ momenteel nog onderdeel van de Dorpsraad. Vorige week is al aangegeven dat het eerste deel van de avond zal zijn toegespitst op (extra) isolatie-mogelijkheden in bestaande woningen.
Het tweede deel zal gaan over de aanschaf van zonnepanelen. Deze kunnen geplaatst worden op het eigen dak. Voor degenen waarvoor het eigen dak niet geschikt is (bv. schaduw hoge bomen, verkeerde ligging ten opzichte van het zuiden, niet mogelijk vanwege beperkende regels beschermd dorpsgezicht, etc. etc.) wordt gedacht aan de opstart van een postcoderoosproject.
Binnen een postcoderoosproject worden dan daken gezocht binnen eenzelfde postcoderegio waarop een groot aantal zonnepanelen geplaatst kan worden. Degene die investeert in panelen in een dergelijk postcodeproject kan daarmee wél het voordeel behalen op de energierekening, door het terugontvangen van de betaalde milieubelasting op elektriciteit.
De daarvoor op te richten energiecoöperatie zal een contract aangaan met de verhuurder van het dak. De deelnemers in het postcodeproject verwerven allen aandelen in die coöperatie en krijgen per elk voor hem/haar te plaatsen zonnepaneel een certificaat. Aan het eind van een jaar wordt opgemaakt hoeveel energie per paneel/certificaat aan stroom aan het net is geleverd. Op grond daarvan betaalde milieubelasting teruggevraagd worden. Door de werkgroep wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar en overleg gezocht met mogelijke verhuurders van enkele geschikte daken.

Omdat er op dit moment (nagenoeg) geen subsidies meer bestaan voor isolatie door particulieren voor de eigen woning, is het belangrijk om te bekijken wat we via gezamenlijke inkoop bij een leverancier aan aardige korting kunnen bereiken.  Ook de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen kan voordeel opleveren.
De werkgroep Duurzaam Weerselo verwacht in gezamenlijkheid goede resultaten te kunnen bereiken.
Hebt u vragen, dan kunt u kunt reageren naar mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com.