Naar een duurzamer Weerselo

Op maandagavond 25 maart was er bij Café-restaurant van Olffen de themabijeenkomst georganiseerd door de werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’. Twee hoofdthema’s kwamen ruim aan bod, waarbij de sprekers, de heer Zwerius Kriegsman een goed verhaal had over alles wat met isoleren te maken heeft en mevrouw Wilma Paalman over alles wat je over zonnepanelen zou willen weten.

Belangrijk onderdeel van de avond was bovendien lancering van een enquête om een goed beeld te krijgen van waar de behoeften in Weerselo liggen. Hiervoor is ook online een vragenformulier beschikbaar.

Enkele eerste uitkomsten van de enquête tot nu toe willen we hier alvast melden;
Wat isolatie betreft hebben is (tot nu toe) 56 keer aangegeven wel iets te zien in een vorm van gezamenlijke aankoop in isolatie. Vloerisolatie werd 17 keer aangevinkt, (extra) dakisolatie 14 keer,  (extra) spouwisolatie werd 10 keer aangevinkt en 15 geënquêteerden gaven aan wel iets te zien in extra isolerend glas.
Kortom dit levert in elk geval voor de werkgroep voldoende mogelijkheden op om met enkele leveranciers contact te zoeken over gezamenlijke inkoop van een en ander. Uiteraard zal de werkgroep zich vooraf eerst goed verdiepen in goede  en betaalbare isolatiesystemen en isolatiemogelijkheden die er momenteel voorradig zijn. Uiteraard worden degenen die interesse hebben getoond (per mail) op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Wat betreft de vraag om eventueel over te willen gaan tot de aanschaf van zonnepanelen hebben 42 geënquêteerden positief geantwoord.
Ongeveer de helft ervan ziet de panelen het liefst geplaatst op het eigen dak. De andere helft ziet daarvoor op eigen dak weinig mogelijkheden. Deze laatste groep zou graag willen meedoen in een zogenaamd ‘postcoderoosproject, waarbij een op te richten energiecoöperatie een dak/enkele daken gaat afhuren en waar dan vanuit die coöperatie dit dak/deze daken vol gelegd kunnen worden met panelen.
Deze eerste uitkomsten zijn voor de werkgroep ongetwijfeld een stimulans om naast isolatie ook op het gebied van zonnepanelen met een vervolg te komen op het gebied van duurzaamheid binnen ons dorp.