Welkom op de website van Dorpsraad Weerselo

Stichting Dorpsraad Weerselo is een overleg- en adviesorgaan met als doel het woon- en leefmilieu in Weerselo in positieve zin te bevorderen.

Ben jij ons nieuwe lid van de Dorpsraad?

De Dorpsraad Weerselo is op zoek naar nieuwe leden, vooral jeugd.

Vanuit MijnWeerselo2030! zijn er veel plannen en onderwerpen die de aandacht hebben. Maar daar hebben we medewerking van dorpsgenoten voor nodig……

Mocht je belangstelling hebben, dan laat het ons weten via deze link en kom een keer vrijblijvend kennis maken en een vergadering bijwonen.