Jaarvergadering 2023

Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de jaarvergadering op 26 november 2023 in Zaal van Olffen werd getoond.
Onder de presentatie staat het verslag in de Dinkellandvisie

U kunt door de presentatie omlaag scrollen

Dinkelland visie 26 november 2023

Goede opkomst bij jaarvergadering Dorpsraad Weerselo 13-11-2023

WEERSELO – Onlangs was de jaarvergadering van de Dorpsraad Weerselo bij café Van Olffen. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Wat is er gerealiseerd? Mijn Weerselo 2030, Weerselo app, Stichting Maatschappelijk Cultureel Erfgoed Weerselo en kennismaking met de dorpsondersteuner. Maar ook wat is er niet gerealiseerd: waaronder de nieuwe functie van het Gemeentehuis en het aanleggen van een belevingsroute. De dorpsraad is nog bezig met de Ittersbergstraat, het kruispunt bij Van Olffen en de rondweg.

Voorzitter Paul van der Tas heette alle aanwezigen van harte welkom en was blij verrast met de best wel goede opkomst. Speciaal welkom aan kernwethouder Cel Severijn. Hij was aanwezig namens de gemeente Dinkelland.

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Weerselo en het vergroten van de leefbaarheid. Ze zijn de klankbordgroep voor de gemeente en de inwoners maar zijn geen politiek orgaan en hebben geen macht om beslissingen af te dwingen. Enkele jaren geleden is de dorpsraad begonnen met “Mijn Weerselo 2030”. Dat is nu gerealiseerd, maar ook de Weerselo app is gerealiseerd en functioneert goed. Weerselo heeft nu een dorpsondersteuner, Jannie Veldhuis. Jannie is sociaal bezig zowel voor zorg- en welzijn. Buurtman Marcel Roord werkt samen met inwoners aan de leefbaarheid van het dorp. Weerselo wil meer reuring in het dorp, daarom werd het gemeentehuis verkocht. De invulling van het gemeentehuis zou worden een Grand café met winkels en appartementen. De appartementen zijn inmiddels bewoond. Maar de rest van het gemeentehuis staat nog leeg. Wat verder nog niet gerealiseerd is de belevingsroute. Dit is een wandel- en fietsroute langs recreatieve belevingsstops tussen het Stift en het dorp Weerselo. Er wordt ook gekeken naar de ijsbaan. Omdat er zo weinig geschaatst kan worden denkt de dorpsraad aan een eventuele nieuwe functie of misschien een mogelijkheid voor een kunstijsbaan bij het gemeentehuis. Er is een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de Bornsestraat o.a. bermonderhoud en een vrij liggend fietspad. De Ittersbergstraat moet ook nodig gerenoveerd worden. Het riool, de bestrating en het groen verdienen aandacht. Enkele leden van de dorpsraad hebben al vaker met de wethouder en enkele leden van de gemeente door deze straat gelopen. Dus er moet gewoon iets gebeuren. Aan het gevaarlijke kruispunt bij Van Olffen wordt nu niets gedaan in afwachting van de rondweg, zegt de provincie maar er komt alleen een witte stip op het tussenstuk.

Jos Jogems, voorzitter van de Stichting maatschappelijk cultureel erfgoed: “Deze Stichting is op 25 mei 2023 opgericht. Deze stichting komt voort uit de visie Weerselo 2030. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk toe. Wat moet je doen met dit gebouw? In bijna alle kerkdorpen gaan de kerken dicht. Wat ons betreft blijft de kerk zoals de kerk nu is. We willen de kerk behouden voor maatschappelijk functies en het gebouw behouden voor deze gemeenschap. Het gaat echt om de gebouwen in Weerselo die behouden moeten blijven.” Henk Wagenvoort: “We vinden het heel mooi dat iedereen heel positief is om de gebouwen te houden. Het is bewezen dat het een heel actueel onderwerp is.”

Dorpsondersteuner Janny Veldhuis stelt zich voor:

“Leuk dat ik gekozen ben door de bewoners en de dorpsraad. Vanuit de hulpverlening ben ik gewend om veel contacten met mensen te hebben. Toen ik hoorde dat er een dorpsondersteuner werd gevraagd in Weerselo heb ik direct contact opgenomen. Dit sprak mij heel egr aan. Ik woon in Hengelo en ben 57 jaar. Ik vind het wonen en werken heel belangrijk en dat je met elkaar wat doet in de buurt. Ik wil graag eens in gesprek met mensen, wat kan ik doen om te bemiddelen, te horen wat er speelt. Heb verschillende banen gehad. Begonnen in een jongerencentrum in Hengelo als vrijwilliger. Toen maatschappelijk werk gaan doen. Rond gereden met een jongeren informatie bus, Hier kwamen de jongeren ‘s avonds informatie halen. Ben toen een tijdje in Twenterand Ambulante hulpverlening gaan doen. Daarna kwam er een project voor jonge moeders. Dit heb ik drie jaar gedaan, aanvullend op het jongerencentrum wat er al was.

Toen bij de jeugdbescherming dit heb ik veertien jaar gedaan. Ik ben niet van de regie ben meer een mensen mens. Nu werk ik bij de gemeente Almelo daar heb ik o.a. gezinscoaching gedaan. Ging voor de mensen aan de slag. Je moet goed contact hebben met de mensen. Dat is heel belangrijk. Heb veel opleidingen gedaan. Het dorpse spreekt me aan. Met elkaar en voor elkaar iets doen. Belangrijk: Er wordt nog bekeken waar ik zit, kan b.v. Bij een huisarts, bejaardenhuis zijn, ik wil graag tussen de mensen komen. Actief aanwezig zijn voor de gemeenschap. Niet afwachten maar horen wat er speelt en wat kun je ermee doen. Hoe kun je dingen realiseren.”

Kern wethouder Severijn: “De koper van het Gemeentehuis heeft prijsvraag gewonnen. Appartementen zijn gerealiseerd, voor het grandcafé is geen belangstelling. Kinderdagverblijf Partou heeft zich aangemeld voor het rechte deel van het pand. Voor het linkerdeel van het pand is ook een gegadigde. Familysupport Twente uit Deurningen een gesprek gehad met wethouder Brand en de ambtelijke ondersteuning. Familysupport heeft een vergunning aangevraagd. We zitten met een invulling die lijkt anders te worden dan wat het plan was. Bij dit gemeentehuis zijn twee jury’s geweest, het ging om meer reuring in Weerselo.” Reactie vanuit de zaal: “Brengt een kinderdagverblijf en Familysupport meer reuring? Nee dus.” Wethouder: “De koper heeft voldoende moeite gedaan om een horeca bestemming voor elkaar te krijgen maar volgens de dorpsraad niet.” Reactie vanuit de zaal: “Om Family support en kinderen naast elkaar te zetten is niet goed. De kinderen en de Family support bijten elkaar. Zet deze niet bij elkaar.” Verder ging het veel over de invulling van het gemeentehuis. Hoelang duurt deze procedure, waarom duurt het zolang? Misschien iets voor de bibliotheek, de huidige Dorpsbieb?

De rondweg kwam nog even aan de orde.

De gemeente heeft daarover een gesprek gehad met een gedeputeerde van de provincie. Het bestemmingsplan wordt in procedure gebracht. Natura 2000 en stikstof zijn argumenten tegen de rondweg. Er komt geen enquête er komt nu een normale procedure, men kan een zienswijze indienen.

“We willen een bruisend leefbaar dorp Weerselo voor jong en oud. We willen een ziel in het dorp”, was de reactie van vele aanwezigen.

Al met al een boeiende en vooral uitstekend georganiseerde jaarvergadering met vele onderwerpen waarvoor de dorpsraad zich actief inzet. 

Ine Flinkers