Klokkentoren aan renovatie toe

Een artikel door Werkgroep Vitaal, Werkgroep Weerselo 2030 en de Locatieraad van de H. Remigiuskerk Weerselo

Onze klokkentoren op het kerkplein, een baken in ons dorp, waar je op het uurwerk de tijd kunt aflezen en waarvan de grote klokken heel verschillende boodschappen doorgeven als ze luiden, is aan een grote beurt toe.

De klokken in de toren zijn in 1967 in gebruik genomen en zitten inmiddels 54 jaar in weer en wind hun werk te doen. Mede daardoor is er grote slijtage ontstaan bij, zowel de klokken met aansturingen ervan, als het uurwerk en ook de constructie van de toren zelf. Het is zeer noodzakelijk hier op korte termijn wat aan te doen, om alles weer helemaal up tot date te krijgen. Daarom is besloten om het uurwerk, de grote klokken en de toren te gaan renoveren.

De renovatie van de klokken wordt uitgevoerd door de firma Eijsbouts in Asten. Daarnaast zal de toren onder handen worden genomen door aannemer Wesselink, zodat ook het bouwkundige deel weer jaren vooruit kan. De uitvoering zal door vaklieden uitgevoerd worden en waar mogelijk zullen vrijwilligers hand- en spandiensten verlenen.

In kort bestek betekent de renovatie dat de:

  • Technische installatie voor het aandrijven en besturen van de klokken wordt vervangen.
  • Drie klokken worden schoongemaakt, aangepast voor een nieuwe aandrijving en opnieuw gestemd.
  • Verlichting wordt vervangen door ledlampen en het uurwerk-frame wordt opgeknapt.
  • Aansturing van het uurwerk compleet wordt vervangen.
  • Toren onderhanden wordt genomen door betonrot te verwijderen, houtwerk te vernieuwen, voegen te herstellen en lekkages te dichten.

Planning van de herstelwerkzaamheden
Op dit moment is het de bedoeling dat medio januari 2022 gestart wordt met de werkzaamheden.
De toren wordt hiervoor rondom voorzien van steigers met een afsluitbaar hekwerk, wat ongeveer
3 tot 4 maanden zal blijven staan. Eind januari worden alle klokken gedemonteerd door Eijsbouts,
om te worden gestemd en aangepast in Asten en deze worden ongeveer 14 weken later weer
teruggeplaatst.

In de tussentijd zal aannemer Wesselink de toren dan schoonmaken en herstellen.
Gedurende die periode zal het wel “oorverdovend” stil zijn op het kerkplein en in ons dorp. Het zal
voelen als een centrum zonder kloppend hart. We hopen dat er niet te veel ongemak zal ontstaan
vanwege deze renovatie! We Verwachten de oplevering eind mei 2022.

Deze renovatie is onvermijdelijk, voor het behoud van onze toren. Iedereen begrijpt dat het een
flinke investering vergt. Het Bisdom heeft inmiddels toestemming verleend voor het herstel. We zijn
ervan overtuigd dat deze investering ook uw goedkeuring heeft. Het gaat om het in standhouden
van cultureel erfgoed, wat we als inwoners van Weerselo niet willen missen, met name daarom
graag voor de toekomst willen behouden. Na de renovatie ziet de klokkentoren er weer prachtig uit
en klinken de klokken als herboren, zo zal de toren ook weer een baken in het centrum kunnen zijn
als nooit tevoren.

Zoals u zeker wel weet o.a. vanuit Het Beukske, zijn er op dit moment binnen ons dorp verschillend
werkgroepen actief, om plannen te ontwikkelen en beter in te kunnen spelen op de toekomst. Zo is
binnen de dorpsraad de werkgroep “MijnWeerselo2030!” bezig, concrete plannen uit te werken en
daarnaast wordt door de werkgroep “Vitaal” gewerkt aan mogelijkheden voor het kerkelijk erfgoed.
Graag willen wij u vragen ook mee te denken met de hieronder genoemde werkgroepen. Het doel is
met elkaar de leefbaarheid voor ons dorp te garanderen.

ODE AN DEN KLOKNTOARN

Midn in oons Wearsels doarp, doar steet nen mooien toarn
Nich zo groot, mear toch groot zat, doar zö ‘w nich oaver zeurn
In wear en weend hangt in den toarn, ’n mónter kloknstel
Dee um de wiel, net zo as ‘t past, eavn wat van zich loat heurn

Mangs heb ik met dee klokn te doon, doar boavn in den toarn
Het tocht doar as ik weet nich hoo, en het weait ear um de kleppels
Dan preavelt zee wat veur zich oet en kneurd wat veur zich hen
Zodat ik bie miezölfs mangs denk: Wat bint ’t toch ’n stel leppels

Mear as d’r wat te meldn valt dan luud zee hoonderd oet
Dan streuit zee healdre klaankn as reuskes in ’t rónd
Bie kearkdeenst, deup en Angelus, bie groove en trouwerie’j,
Het is lustig, of ’t is droof, zee doot oons doarvan kónd

Meesttieds hangt ze stil te wean, d’r valt nich völ te zegn
Mear nó en dan heur ik ze proatn, met de klökskes gunds op ‘t Stift
Zee beiert dan wat hen en wear en hebt dan völ plezear
Alns geet in harmonie, ónder hen besteet gin kift

Oh toarn, ie bint al wied oaver de vieftig, hebt Abraham al zeen
As ik oe van oonderof bekiek dan zee ik groot gevoar
Betonrot en lekkage maakt mie dan onwies bang
Ook dien uurweark kraakt en piept en löp slim zwoar

As symbool van Wearsel, stoa ‘j middn in oons doarp
Veur oons leu bi ‘j völ mear dan alleen nen stapel steen
Wie leaft met oe met en hebt wat veur oe oaver,
zo krieg wie oonzn toarn met mekaar weer in de been.

Tony Jochem