Sportsamenwerking

Op deze pagina volgt binnenkort informatie over het overleg tussen en met de sportverenigingen van Weerselo

Lijkt je dit een interessant object om aan de realisering mee te werken? Meld je dan bij de Dorpsraad via dit mailadres