Tubantia 4-12-23

Gemeentehuis moet voor reuring zorgen in het centrum van Weerselo, maar voorlopig gebeurt er niets…

Bert Holst 04-12-23

Het moest het bruisende middelpunt worden van het vernieuwde centrum van Weerselo, de begane grond van het voormalige gemeentehuis aan het Burgemeester Scholtensplein. Maar tot nu toe gebeurt er dus helemaal niets…

Een grand-café, een galerie, kinderopvang, accountant, zorginstelling, kantoor. Voor de invulling van de begane grond van het markante gebouw zijn al vele functies genoemd. Maar tot nu toe bleef het bij woorden. Wie een kijkje neemt in Weerselo ziet op de begane grond nog steeds een leegstaand pand, en dat is al jaren het geval. De appartementen op de verdiepingen zijn inmiddels wel gerealiseerd.

Geen belangstelling

Op het moment dat de gemeente het pand verkocht, waren er voorwaarden aan verbonden. Zo moest de invulling op de begane grond zorgen voor reuring in het dorp. Daarbij werd aan horeca gedacht. Dat laatste zal in elk geval niet zo zijn, wethouder Cel Severijn heeft onlangs laten weten dat daarvoor geen belangstelling is.

Negatieve reuring

Bij dezelfde gelegenheid kon de wethouder wel melden dat kinderdagverblijf Partou en de psychische hulpverlenende instelling FamilySupporters Twente gesprekken gaande zijn voor een plekje in het gebouw. De invulling van het voormalige gemeentehuis met die partijen viel niet in goede aarde bij vele aanwezigen op de recent gehouden vergadering van Dorpsraad Weerselo. „Er is door het gebrek aan de beoogde positieve reuring in Weerselo een ander soort negatieve reuring ontstaan”, constateert Lokaal Dinkelland-raadslid en Weerseloër Gerard Flinkers. „Vele inwoners van Weerselo zien in de recente ontwikkelingen een positieve bijdrage aan de beoogde reuring in het centrum van Weerselo niet zitten.”

Uitgangspunt

Het raadslid stelt vragen over het gebrek aan ontwikkelingen in het centrum van het dorp. ‘In hoeverre passen de activiteiten van een hulpverlenende instelling en kinderdagverblijf in het uitgangspunt dat er meer reuring in het centrum van Weerselo moet komen?’

Hoe zorgt het college dat het uitgangs­punt ‘meer reuring in het centrum van Weerselo’ gereali­seerd wordt? Gerard Flinkers, raadslid

Eigenaar van het pand is Frans Koop uit Lonneker. Hij heeft het pand ook laten verbouwen. Ondanks meerdere pogingen blijft Koop onbereikbaar voor een reactie. Gerard Flinkers vraagt aan het Dinkellandse college of er nog contact is geweest met de koper na de verkoop over de invulling van de begane grond. ‘Met andere woorden: hoe zorgt het college dat het uitgangspunt ‘meer reuring in het centrum van Weerselo’ gerealiseerd wordt?’