Tubantia 9-2-23

Invulling gemeentehuis Weerselo blijft de gemoederen bezighouden, kinderen in plaats van horeca?

WEERSELO – Zorgt een buitenschoolse opvang (bso) voor de benodigde reuring in het centrum van Weerselo? Nee dus, vinden velen in Weerselo, de plaatselijke dorpsraad én de Dinkellandse gemeenteraad. Toch is de kans groot dat een bso zich vestigt op de begane grond van het voormalige gemeentehuis.

Bert Holst 09-02-23, 07:15

Het is het zoveelste hoofdstuk in een dossier dat maar niet tot een goed einde wil komen. Nadat het voormalige gemeentehuis van de gemeente Weerselo begin deze eeuw niet meer nodig was na de fusie van de gemeenten Weerselo, Denekamp en Ootmarsum tot Dinkelland, heeft het historische pand vele jaren leeggestaan en als tijdelijke huisvesting gediend, steeds in afwachting van een definitieve bestemming.

Prijsvraag

Uiteindelijk schreef de gemeente Dinkelland een prijsvraag uit met als doel een bestemming te vinden die voor reuring zorgt in het Weerselose centrum. Daarmee moest het oude gemeentehuis de parel worden op het gerenoveerde Burgemeester Scholtenplein voor het historische pand.

Chaotisch

Na een chaotisch verloop van die prijsvraag, waarbij onder meer de naam van de winnaar voortijdig uitlekte en dat bedrijf zich vervolgens terugtrok, kreeg een plan de voorkeur waarin het gemeentehuis op de bovenverdieping vier appartementen zou krijgen en twee logieskamers met daaronder horeca en detailhandel. Sindsdien duurt het lang voordat dat plan gerealiseerd is. Ook is het alweer aangepast: er komen geen logieskamers, maar zes koopappartementen.

Verrassing

Tot verrassing van velen in het dorp kondigde deze week de buitenschoolse opvang Partou aan te verhuizen naar het voormalige gemeentehuis. Partou is nu nog gevestigd in een deel van de Aloysiusschool tegenover het gemeentehuis. „Ook voor ons is de mededeling van de bso een verrassing, we wisten van niets”, zegt dorpsraadlid Paul van der Tas. „Ik heb begrepen dat de bso zich vestigt in het rechtergedeelte van het gebouw, waar de horeca was gepland. Die zal er dus niet komen, vrees ik, terwijl die horeca met buitenterras juist bedoeld was voor reuring in het dorp.”

Voor ons is de mededeling van de bso een verrassing, we wisten van niets Paul van der Tas, Dorpsraad

Ook in de Dinkellandse gemeenteraad is met ontstemming gereageerd. „Een bso brengt niet de reuring die we zo graag willen in Weerselo”, zei Lokaal Dinkelland-fractievoorzitter Benny Tijkotte. Vragen van de commissieleden hoe het college daarover denkt, die werden niet beantwoord door wethouder Brand. „Op korte termijn overleggen we met de betrokkenen. Het enige dat we weten is dat er nu geen vergunningsaanvraag ligt voor een bso.”

In gesprek

Op de vraag wat er gebeurt als die aanvraag er wel komt gaf Brand geen antwoord. „We gaan eerst in gesprek met de betrokkenen”, zei hij.