Update Legtenbergerstraat

In samenwerking met de raadsleden Guus Tijdhof en Nick Nieuweweme komt er mogelijk een 30 km-zone op de gehele Legtenbergerstraat vanaf de dorpsgrens. Zie onderstaand artikel in de Tubantia van 22 mei 2024.

Legtenbergerstraat in Weerselo wordt aangepakt, maar eerst duidelijkheid over de rondweg

De Legtenbergerstraat in Weerselo moet verkeersveiliger, maar de gemeente Dinkelland wil wachten met aanpak van de straat totdat er (meer) duidelijkheid is over de komst van de rondweg.

Het Dinkellandse college geeft in beantwoording op vragen van de CDA-fractie aan dat het bezig is met plannen voor de aanpak van de Legtenbergerstraat die van het centrum van Weerselo richting Reutum en Agelo gaat. Maar voordat tot herinrichting kan worden overgegaan, moet duidelijk zijn of het dorp een rondweg krijgt. ‘Als de rondweg niet mogelijk is dan zullen we ons buigen over hoe we de verkeersveiligheid van de Legtenbergerstraat kunnen verhogen. Wij zullen dan ook met Weerselo in gesprek gaan’, zo meldt het college aan het CDA.

Alternatieve aanpak

Maar, zo benadrukt het college, pas als er een besluit over de rondweg Weerselo ligt. Zoals bekend beraadt Gedeputeerde Staten zich op een alternatieve aanpak om te komen tot een aanvraag voor de rondweg in het kader van de Wet Natuurbescherming. ‘Wij zijn in overleg met de provincie Overijssel over wat dit betekent voor de rondweg’, zo laat het Dinkellandse college weten. De gemeente hoopt hierop binnenkort terug te kunnen komen.

Voorrangsregeling verdwijnt

Als het zover is, zal het uitgangspunt zijn dat op de gehele Legtenbergerstraat binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u gaat gelden en dat de algemene regel ‘voorrang voor bestuurders van rechts’ gaat gelden. De huidige voorrangsregeling verdwijnt daarmee. Op de weg buiten de bebouwde kom, richting Reutum en Ootmarsum, wijzigt niets.

Overigens, zo blijkt uit cijfers die de gemeente heeft gepubliceerd, dat het aantal verkeersbewegingen tussen 2015 en 2019 op de Legtenbergerstraat nauwelijks is gewijzigd. Met andere woorden, de straat is in die periode niet drukker geworden.